Gorana ( Krkljuš ) Raičević, rođena u Novom Sadu gde živi i radi.
Osnovne studije Srpske i opšte književnosti završila na Univerzitetu u Novom Sadu, a postdiplomske na Univerzitetu u Beogradu.
Docent na novosadskoj Katedri za srpsku književnost na predmetu Srpska književnost dvadesetog veka.
Objavila knjige: Čitanje kao kreacija, 1998; Laza Lazarević-junak naših dana, 2002; Eseji Miloša Crnjanskog, 2005.
Proučava srpsku književnost devetnaestog i dvadesetog veka i prevodi sa engleskog i francuskog jezika.

 

Prikaz 2 rezultata

Prikaz 2 rezultata