Dr Georgije Vuletić je analitički orijentisani psihoterapeut i jungovski
analitičar. Studije psihologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio i svoju doktorsku tezu. Član je International Association for Analytical Psychology (IAAP), Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Srpskog analitičkog društva. Višegodišnji je saradnik Pravoslavnog pastirsko-savetodavnog centra Arhiepiskopije beogradsko- karlovačke, u Beogradu.

Prikaz jedinog rezultata

  • Uvod u analitičku psihologiju Karla Gustava Junga

    UVOD U ANALITIČKU PSIHOLOGIJU KARLA GUSTAVA JUNGA

    Akcija! RSD 1,320.00 RSD 924.00
    Dodati u korpu

Prikaz jedinog rezultata