Fransoaz Vake (1950), francuska je istoričarka, paleograf i arhivista. Nakon završenih studija na Liceju u Perpinjanu, visoko obrazovanje započinje na Univerzitetu u Monpeljeu, zatim na Univerzitetu Toulouse-Jean-Jaurès, a potom, obrazovanje stiče na École nationale des chartes. Direktor je istraživačkog centra u CNRS-u. Godine 2017. odlikovana je Nacionalnim ordenom Legije časti u rangu viteza. Godine 1999. dobila je Nagradu „Augustin-Thierry“, zatim, 2003. uručena joj je srebrna medalja CNRS-a, 2011. dodeljena joj je Nagrada „Biguet“, a 2020. godine Nagrada „Madeleine-Laurain-Portemer“ (Académie des sciences morales et politiques). Počasni je doktor Univerziteta u Bolonji (2006).

Title