Emil Angern (1946) je švajcarski mislilac fenomenološko-hermeneutičkog usmjerenja čija su brojna izdanja (deset monografija, i preko stotinu studija i članaka) problemski usredsređena na antičku filosofiju i na filosofiju XIX i XX stoljeća, te na metafiziku/ontologiju, kao i na filosofiju politike. Kao predavač bio je aktivan na filosofskim seminarima univerzitetā u Hajdelbergu, Berlinu (Slobodni univerzitet), Frankfurtu na Majni i Bazelu. Djela su mu prevođena na strane jezike.

Prikaz jedinog rezultata

  • Smisao i nesmisao

    SMISAO I NESMISAO. Razumijevanje čovjeka

    Akcija! RSD 1,980.00 RSD 1,584.00
    Dodati u korpu

Prikaz jedinog rezultata