Elizabet Rudineskо (Élisabeth Roudinesco) rođena је u Parizu 1944. Univerzitetski je profesor i istraživač, istoričar i psihoanalitičar. Od 1991. drži predmet istorija psihoanalize u okviru doktorskih studija na Univerzitetu Pariz VII – Deni Didro. Gostujući je profesor na Univerzitetu Midlseks (Centar za psihoanalizu, London), počasni gostujući profesor na Univerzitetu Rohemton (London), član upravnog odbora Fondacije za istraživanja u psihijatriji, predsednica je Međunarodnog društva za psihijatriju i psihoanalizu, član je uredništva časopisa Cliniques méditerranéennes i član uredništva časopisa History of Psychiatry.

Title