Profesori filozofije i estetike na Pekinškom univerzitetu Je Lang i Džu Lijangdži, poznati naučnici u oblasti kineske kulture i umetnosti, namenili su ovu knjigu svima u svetu koji su zainteresovani da se upoznaju sa osnovama kineske kulture.

Profesor Džu Lijangdži je uticajni filozof i naučnik estetike u savremenoj Kini. Istovremeno je bio rukovodilac tri odeljenja Pekinškog univerziteta, za filozofiju, religiju i umetnost. Dugo se bavi istraživanjem kineske filozofije i tradicionalne kineske umetnosti, sa posebnim fokusom na čan-budizam, slikarstvo, kaligrafiju i pejzažnu arhitekturu.

Pored opšteg znanja i karakterističnih sadržaja kineske kulture, opisanih na poseban i upečatljiv način, autori ove knjige nastoje da predstave duh, srž i osnovne vrednosti kineske kulture. Takođe su pokušali da ilustruju duhovni svet, kulturni karakter, životne poglede i estetski ukus kineskog naroda. Autori se nadaju da će ova knjiga, čitaocima u Kini i u inostranstvu, predstavljati ne samo uvod u kinesku kulturu, već da će im pružiti i novu perspektivu za dublje razumevanje kineske kulture, jer samo sa takvim dubokim razumevanjem, može se osvetliti pravo lice kineske kulture.

Title