Dijego Fuzaro (Diego Fusaro) predaje filozofiju na Institutu za visoke strateške studije i politiku u Milanu i jedan je od članova projekta „Eticonomia“. Sebe smatra nezavisnim Hegelovim i Marksovim učenikom. Među njegovim knjigama su i: „Minima mercatalia. Filozofija i kapitalizam“ (2012), „Budućnost je naša“ (2014), „Misliti drugačije“ (2017), „Istorija i svest prekarijata“ (2018), „Glebalizacija“ (2019) i „Gramši, dobro došao nazad“ (2021). Godine 2020. izdavač Piemme objavio je knjigu „Dragi Epikur“.

Osnivač je projekta „Filozofija i njeni heroji“. (www.filosofico.net)

Title