Branko Vraneš rođen je 1988. u Beogradu. Docent je na Кatedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za predmet Srpska književnost XX veka. Studijski je boravio na Univerzitetu Harvard pod pokroviteljstvom prof. dr Dejvida Damroša od jula do decembra 2014. godine u svojstvu gostujućeg istraživača na Кatedri za komparativnu književnost. Pretežno se in¬teresuje za komparativno izučavanje srpske književnosti XX i XXI veka. Objavio je knjige Poslednji vitezovi: ogledi iz književnosti (Beograd: Zavod za udžbenike, 2011) i The Кnights of Modernism: The Chivalric Ideal in the World Novel of the Twentieth Century (Berlin; Heidelberg: J. B. Metzler, 2021).

Title