Artur O. Lavdžoj (Arthur O. Lovejoy, 1873–1962) bio je profesor istorije na univerzitetu Džons Hopkins, na kom je osnovao Klub istorije ideja. Verovao je da disciplina koju je nazvao istorijom ideja treba da se bavi pojedinačnim konceptima. Pokrenuo je i časopis „Journal of the History of Ideas“. Među njegova najznačajnija dela spadaju i „Refleksije o ljudskoj prirodi“, „Pobuna protiv dualizma“ i „Primitivizam i srodne ideje u antici“.

Title