Arnold Gelen (Arnold Gehlen, 1904–1976), njemački filosof, antropolog i sociolog, bio je i izuzetan poznavalac istorije ideja, istorije umjetnosti i psihologije. Teorijski je stasao pod uticajem Nikolaja Hartmana, Maksa Šelera i Hansa Driša. Najviše se istakao samosvojnom, antidualističkom (antikartezijanskom) teorijom o čovjeku kao manjkavom stvorenju, što ga je odvela podjednako originalnoj teoriji institucija. Pored navedenih glavnih djela, njegovi najznačajniji spisi su Duša u tehničkom dobu i Moral i hipermoral. Bio je jedna od najistaknutijih intelektualnih figura koja je otvoreno stala na stranu njemačkog nacionalsocijalizma.

Title