Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Antoan Voše (Antoine Vauchez)

Biografija

Antuan Voše, rukovodilac istraživanja u Evropskom centru za sociologiju i političke nauke. Bavi se istraživanjem istorijskog stvaranja centra evropske moći, ulogom „nezavisnih organa“ (sudova, agencija, centralnih banaka) i odnosima između prava i politike na francuskom i evropskom nivou. Gostujući predavač na više evropskih i američkih instituta i univerziteta, i autor nekoliko publikacija iz oblasti prava i sociologije.