Andrej Dimitrijevič Linde (1948) je rusko-američki teoretičar fizike. Profesor je fizike na američkom Stenford Univerzitetu (Stanford University, SAD). Diplomirao je na Državnom Univerzitetu u Moskvi, a 1975. godine stiče zvanje doktora nauka na Moskovskom institutu za fiziku, Lebedev. Jedan je od autora scenarija o inflatornoj kosmologiji i teorije o kosmološkim faznim prelazima, koji su ujedno i glavni predmeti njegovog istraživanja i rada. Istraživanja, takođe, obuhvataju i stvaranje materije u univerzumu, teoriju o inflatornom multiverzumu, kosmološke posledice teorije struna, itd. Autor je više od 230 naučnih radova o fizici čestica, faznim prelazima i kosmologiji. Ruska Akademija nauka dodelila mu je 1978. godine Lomonosovljevu nagradu za teoriju o kosmološkim faznim prelazima; Univerzitet u Stokholmu mu je 2001. uručio Oskar Klajn medalju za fiziku; 2002. godine u Italiji mu je uručena Dirakova medalja za razvoj inflatorne kosmologije; nagradu za razvoj inflatorne kosmologije, Piter Gruber, dobio je 2004; Nju Kastl Univerzitet mu je 2005. dodelio Robinsonovu nagradu za kosmologiju; a 2006. je primio medalju za razvoj inflatorne kosmologije od Instituta za astrofiziku u Parizu. Za člana američke Nacionalne akademije za nauku izabran je 2008. godine.

Title