Ana Marija Leira Soriano (Madrid, 1947) je španski filozof, doktor filozofije i profesor estetike i teorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta Complutense u Madridu (UCM). Njeno glavno istraživanje bavi se kreativnošću, gestom, pisanjem i imidžom i vezama između umetnosti i ludila. Leira je profesor na Filozofskom fakultetu UCM-a od 1985. godine.
Predavala je na univerzitetima širom sveta, kao što su Pariz, Torino, Portoriko i Rim.

Title