Ana Frojd je rođena 1895. godine u Beču, a umrla je 1982. u Londonu. Završila je studije psihoanalize u Beču. Do 1938. bila je direktorka tamošnjeg Instituta za psihoanalizu. Te godine emigrira sa porodicom u London, gde je od 1940. do 1945. godine upravljala klinikom Hamsted, koju je sama osnovala. Od 1952. bila je direktorka Klinike za terapiju dece Hamsted, kao i direktorka Kursa za terapiju dece, koji je osnovan 1947. godine, a koji predstavlja najvažniju evropsku obrazovnu instituciju iz oblasti dečje psihoanalize.

Title