Albert Ajnštajn

David Albahari

Alfredo Avila

Borivoje Adašević

Ivo Andrić

Sonja Avlijaš

Edita Andrić

Emil Angern (Emil Angehrn)

Ilija Ognjanović Abukazem

Ivanka Antović

Jasna Atanasijević

Maksim Albertovič Ameljin

Mirko Aćimović

Natali Azule (Nathalie Azoulai)

Nevenka Antović

Robert Aleksi (Robert Alexy)

Rodriges Kuri Arijel

Sonja Avlijaš

Tanja Romanov Amočaev

Teodor V. Adorno