Arhiva

 • Aleksandar Tišma:  DNEVNIK 1942-2001 (Akademska knjiga, 2018)

Šezdeset godina vođenja dnevnika Tišmina je borba protiv zavaravanja sebe i drugih.

 • Ivo Goldstein: Jasenovac (Akademska knjiga, 2019)

Na gotovo hiljadu stranica Goldštajn je pokušao da osvetli jednu od najbolnijih tema jugoslovenskih prostora, i to u vremenu kad je i Jasenovac postao meta istorijskog revizionizma i “kreativnog” tumačenja onoga što se tamo događalo. Za početak, šta čitaoci mogu novo saznati o tom logoru smrti?

 • Andrej Tarkovski: Zapečaćeno vreme (Akademska knjiga, 2018, prevod sa ruskog Milica Spasić i Nenad Spasić)

Ovo delo može se danas smatrati subverzivnim, budući da ponire „iza horizonta“ svih tema koje zahvata: filozofija umetnosti, religiozni koncept umetnosti, istina u umetnosti, odgovornost umetnika i umetničke tvorevine, fenomen poetske slike u kinematografiji, tehnika montaže, problem apsoluta, problem slobode i smisla, status glumca u filmu, „slabi“ ljudi i drugo. O kom god aspektu filma govorio, Andrej Tarkovski uvek ima u vidu aspolut; umetnička slika za njega je detektor apsoluta i nema ustupka niti prilagođavanja onome što takvo uverenje osujećuje; ,,Jedini uslov u borbi za pravo stvaralaštvo jeste umetnikova vera u vlastitu ‘predodređenost’, njegova spremnost da služi, kao i beskompromisnost. Kao jednu od velikih opasnosti, posebno intenziviranih sa pojavom avangarde u 20. veku, Tarkovski vidi gubljenje duhovnosti u umetnosti. Ruski režiser ovakvo stanje smatra neprihvatljivim, budući da je, prema njemu, umetnost pozvana da se bori protiv nedostatka duhovnosti, te da bi ona u protivnom postala besmislena jer bi se rukovodila isključivo idejom progresa. Prema Tarkovskom, eksperiment u umetnosti nema smisla kao što ga nema ni pri rađanju deteta: ,,To je i nemoralno i besmisleno.”

 

  • Jelena Pilipović: Divotnice
 • Erik Vijar: Dnevni red
 • Slavko Goldstein, Ivo Goldstein: Tito
 • Slobodan Reljić: Bukvar medijske pismenosti
 • Bojana Kovačević Petrović: Karlos Fuentes u potrazi za identitetom
 • Međunarodna naučna konferencija o književnom delu Lasla Vegela
 • Laslo Vegel: Novosadski dnevnik 1991-2016
 • 62. Međunarodni beogradski sajam knjiga
 • Knjiga Noam Čomski: Rekvijem za američki san
 • Prepiska Svetozara Petrovića sa zagrebačkim kolegama
 • Žaneta Đukić Perišić: Kavaljer Svetog duha. O jednom nedovršenom romanu Ive Andrića
 • Sonja Avlijaš: Žene i rad
 • Predrag Slijepčević: Svetac i grešnik. Kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovječanstva
 • Tibor Varadi : Put u juče, priče iz advokatske arhive
 • Genadij Litavrin: Kako su živeli Vizantinci
 • Radoslav Petković: Kolumbovo jaje
 • Raško Radović: O prozračnosti, dubini i boji
 • Olivije Roa: Džihad i smrt
 • Emanuel Ruben: Snežna linija
 • Andrej Tarkovski: Martirologijum. Dnevnici 1970–1986.
 • J. M. Lotman: Besede o ruskoj kulturi. Svakodnevica i tradicije ruskog plemstva
  (XVIII vek – početak XIX veka)
 • Karlos Fuentes: Zakopano ogledalo. Razmišljanja o Španiji i Americi
 • Laslo Vegel: Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile
 • Gi Metan: Rusija – Zapad. Hiljadu godina rata. Rusofobija od Karla Velikog do ukrajinske krize
 • Natali Azule: Tit nije voleo Bereniku
 • Bualem Sansal: 2084. Kraj sveta
 • Franja Petrinović: Popravljač ogledala
 • Hans Magnus Encensberger: Blaže pesme
 • Mladen Dolar: Oficiri, služavke i dimničari
 • Branko Milanović: Globalna nejednakost
 • Matijas Enar: Busola
 • Noam Čomski: Ko vlada svetom
 • Emanuel Karer: Carstvo
 • Milorad Grujić: Granice
 • Rober Mišambled: Orgazam i Zapad
 • Matijas Enar: Zona
 • Rumjana Ebert: Uglovi i ovali
 • Slavko Gordić: Osmatračnica. Književne i opšte teme
 • Gaetano Kjuraci: Iskustvo istine
 • Radoslav Eraković: Knjiga o Jakovu
 • Žilija Kaže: Spasavanje medija
 • Boris Ribakov: Paganstvo starih Slovena
 • Džozef Stiglic: Velika podela
 • Žan-Lik Marion: Erotski fenomen
 • Kamel Daud: Merso, kontra-istraga
 • Suđenje Josifu Brodskom. Zapisala Frida Vigdorova
 • Rober Mišambled: Istorija nasilja. Od kraja srednjeg veka do danas
 • Tibor Varadi: Spisi i ljudi. Priče iz advokatske arhive
 • Slavoj Žižek: Islam, ateizam i modernost
 • ZBORNIK RADOVA KNjIŽEVNO DELO MIRA VUKSANOVIĆA (I, II)
 • Radovan Pejanović: Tranzicija i nacionalna kultura. Ogledi iz društveno-ekonomske antropologije
 • Lidi Salver: Bez plakanja
 • Dušan Škorić: Katoličko barokno slikarstvo u Vojvodini
 • Biljana Dojčinović: “Pravo sunca” – drugačiji modernizmi
 • Nenad Nikolić: Problemi savremene književne istorije
 • Miro Vuksanović: Silazak u reč
 • V. Bernard Karlson: Tesla – Izumitelj električnog doba
 • Svetozar Koljević : Između zavičaja i tuđine
 • Toma Piketi: Kapital u XXI veku
 • Aleksandar Tišma: Drugde
 • Izabrana dela Patrika Modijana
 • Vera Kopicl: Ženska čitanka
 • Artur Lavdžoj: Veliki lanac bića. Proučavanje istorije jedne ideje
 • Marija Kleut i dr.: Bez očiju kano i s očima. Narodne pesme slepih žena
 • Josif Brodski: Šta treba za čudo?
 • Prepiska Svetozara Petrovića sa strancima
 • Masimo Rekalkati: Šta ostaje od oca?
 • Jelena Skerlić Ćorović: Život među ljudima
 • Mihailo St. Popović: Mara Branković
 • Mirko Magarašević: Tragom Crnjanskog
 • Miodrag Radović: Komparativni kvartet
 • Slavica Garonja Radovanac: Od Carigrada do Budima
 • Aleksandar Tišma: Krivice. Bez krika
 • Matje Lendon: Šta znači voleti
 • Slavko Gordić: Srodstva i razdaljine
 • Zoran Kovačević: Susret i sukob sa naukom
 • Laslo Vegel: Neoplanta ili Obećana zemlja
 • Dalibor Petrović: Društvenost u doba interneta
 • Prepiska Svetozara Petrovića

Valentin Vasiljevič Sedov: Sloveni u dalekoj prošlosti

 

 

 

 

Izbor iz korejske poezije (priredila i prevela Kim Đi Hjang)