Adriani Zaharijević nagrada “Anđelka Milić” za knjigu Život tela!

Život tela

Adriana Zaharijević – Život tela

Čast nam je i zadovoljstvo da možemo da objavimo da je dobitnica nagrade ANĐELKA MILIĆ 2021 za najbolji naučni rad u oblasti društvenih nauka koji je objavljen u 2020-toj godini, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji –
ADRIANA ZAHARIJEVIĆ za knjigu
Život tela – Politička filozofija Džudit Batler
Čestitamo 👏🏻

“Radom na ovoj monografiji, autorka je napravila kompetentnu, originalnu i kritičku sintezu celokupnog dela Džudit Batler, ukazavši ne samo na razvojnu nit njenog mišljenja već i na način kako se ontologija, politika i rodnost/telesnost mogu povezati u jedinstvenu kritiku savremene filozofije, s jedne strane, i savremene buržoaske liberalne politike i političke filozofije, s druge strane. Ovo delo u tom smislu otvara nove puteve za odnošenje prema političkom iskustvu i omogućuje transformacije političkih stavova i vizura ka afirmaciji nenasilja. Ovo je takođe tekst koji polemiše s kritičarkama Dž. Batler u okviru feminističke teorije, koje joj prigovaraju „od realnosti odvojenu” spekulativnost i nerazumljivost, čime se, navodno, razvodnjava oštrica feminističke kritike društva te istovremeno urušava jasno pozicioniranje žena kao punopravnih političkih aktera. Autorka na veoma lep, razgovetan i produbljen način pokazuje primenljivost filozofskog diskursa na razumevanje fundamentalnih političkih kategorija, ključnih za proces emancipacije, koje su skrajnute i nedovoljno osvetljene kako u klasičnoj političkoj filozofiji tako i u konkretnim praksama političkog delovanja.”

Knjigu poručite na našem sajtu
https://akademskaknjiga.com/…/zivot-tela-politicka…/
i ostvarite 20% popusta!

Ostale dobitnice pogledajte na sledećem linku: http://sefem.org/nekategorizovano/3028/