Adriani Zaharijević nagrada “Anđelka Milić” za knjigu Život tela!

Adriani Zaharijević nagrada “Anđelka Milić”!
Čast nam je i zadovoljstvo da možemo da objavimo da je dobitnica nagrade ANĐELKA MILIĆ 2021 za najbolji naučni rad u oblasti društvenih nauka koji je objavljen u 2020-toj godini, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji –
ADRIANA ZAHARIJEVIĆ za knjigu
Život tela – Politička filozofija Džudit Batler