NOVA KNJIGA RANKA BUGARSKOG U IZDANJU AKADEMSKE KNJIGE

NOVA KNJIGA RANKA BUGARSKOG LINGVISTIČKI MEMOARI Nedavno je iz štampe izašla najavljivanja knjiga poznatog lingviste Ranka Bugarskog. Ova knjiga je rezultat autorovog pokušaja da zaokruži i od zaborava spase neke važnije fragmente jednog dugog i bogatog lingvističkog pamćenja, i tako predstavlja svojevrsnu rekapitulaciju njegovog višedecenijskog rada. Ona sadrži sažet rezime njegovih nastavničkih i naučno-stručnih delatnosti, […]