INTERVJU MIHALA RAMAČA ZA LA VOCE DEL POPOLO

          PRIPADNIK MANJINE LAKŠE SE OSLOBAĐA OD IDEOLOŠKE PROPAGANDE Razgovarao Christian Eccher Mihal Ramač je književnik, publicista, pesnik i novinar. Bio je glavni urednik dnevnih listova „Naša Borba“ i „Danas“. Kao hrabar čovek i intelektualac suprotstavljao se režimu Slobodana Miloševića, danas je veoma kritičan prema autoritarnom režimu Aleksandra Vcučića. U ekskluzivnom […]