NEBOJŠA MILENKOVIĆ O ROMANU GLAD DŽAMALA UARIJAŠIJA

Odmah na početku moram da kažem kako imam popriličan problem sa romanima koji prelaze onu (uslovno rečeno) pristojnu dužinu od maksimum 350 stranica. Pored nezaobilazne pretencioznosti, koja retko izostane – u procesu proizvodnje teksta, iznimno važnom radnjom smatram proces brisanja, koji tekstu omogućava da prodiše a čitaoca oslobađa tereta savladavanja baš svake banalnosti koja piscu […]

NEBOJŠA MILENKOVIĆ O ROMANU GLAD DŽAMALA UARIJAŠIJA

Pored nezaobilazne pretencioznosti, koja retko izostane – u procesu proizvodnje teksta, iznimno važnom radnjom smatram proces brisanja, koji tekstu omogućava da prodiše a čitaoca oslobađa tereta savladavanja baš svake banalnosti koja piscu padne na pamet. Pisati knjige koje svojom dužinom konkurišu Uliksu, osim u slučajevima kad za to zaista postoji valjan razlog, smatram pomanjkanjem dobrog […]