Franja Petrinović: Almaški kružoci lečenih mesečara

FRANJA PETRINOVIĆ: Proza je dugo pešačenje do smisla Autor: Gordana Draganić Nonin Ako bi poštovali poetiku književnika Franje Petrinovića (Novi Slankamen, 1957) – evo već smo je prekršili, ne bi u ovom uvodniku davali nikakve odrednice o njemu. U njegovom najnovijem romanu Almaški kružoci lečenih mesečara (Akademska knjiga, Novi Sad) koji je bio u najužem […]