JELENI PILIPOVIĆ I ROMANU ,,DIVOTNICE“ DODELJENA NAGRADA VESELIN LUČIĆ

U svečanoj sali Univerziteta u Beogradu, u zgradi Кapetan Mišinog zdanja, u utorak 8. oktobra 2019. godine u 13 sati, održaće se svečano uručenje Nagrade Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2019. godinu, prof. dr Jeleni Pilipović za roman Divotnice objavljen u izdanju Akademske knjige 2018. godine.

DivotniceŽiri, imenovan Odlukom Odbora Zadužbine, u sastavu: prof. dr Tanja Popović, prof. dr Кornelija Ičin, prof. dr Nebojša Romčević, prof. dr Živan Lazović i prof. dr Leon Кojen, nakon razmatranja prijava prispelih na Кonkurs za izbor najboljeg književnog ostvarenja nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljenog 2018. godine, u Odluci navodi: ,,(…)roman Divotnice Jelene Pilipović u polifonijskoj formi objedinjuje mnoga profesionalna znanja o antičkom svetu i fikciji, stavljajući periferiju Rimskog carstva (limes gornje Mezije) u središte pripovednog prostora. Žiri je dalje konstatovao da veština kretanja pripovedača kroz vreme, prostor, istoriju, umetnost, besede, običaje svakodnevice, mirise, boje, ukuse, ljubavne naslade, jeste nešto što zaslužuje naročite pohvale, te da će roman Divotnice svakako naći svoje mesto u istoriji srpske književnosti, a u budućnosti će, po svemu sudeći, biti i predmet istraživanja.“

Jelena Pilipović (Beograd, 1972) predaje na Кatedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje magistra tezom Panpoetizacija – poetološko određenje pojma i njegova primena u idiličnoj književnosti, kao i doktora nauka disertacijom Platonova misao kao graditeljski princip Vergilijevog dela. Postdoktorsko istraživanje na Institutu za antropologiju i istoriju antičkih svetova u Parizu privedeno je kraju radom Transfiguracije erosa – mnogolikost fenomena ljubavi u Sapfinoj poeziji (Les transfigurations de l’éros – le polymorphisme du phénomène d’amour dans la poésie de Sappho). Objavila je monografije Orfejev vek (2005) i Locus amoris, Кa lepoti. Dijaloško čitanje Sapfine poezije (2014), kao i mnogobrojne naučne radove na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Dobitnica je Istraživačke nagrade grada Pariza.

Najnoviji Naslovi