MINIMA

 
Fric Mautner
Gustav Radbruh
August Faust
FILOZOFIJE RATA
Preveo s nemačkog: Željko Radinković

Fritz Mauthner
„DIE PHILOSOPHIE UND DER KRIEG“, BERLINER TAGEBLATT 517
Gustav Radbruch
„ZUR PHILOSOPHIE DIESES KRIEGES. EINE METHODOLOGISCHE ABHANDLUNG“, ARCHIV FÜR SOZIALWISSENSCHAFT UND SOZIALPOLITIK 44
August Faust
PHILOSOPHIE DES KRIEGES

filozofije_rata_korice

    

Povez: broš, 96 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-31-0
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din.*

 

Instinkt zajedništva je u dugim godinama mira postajao sve slabiji i slabiji: svako ko je umro, umro je za sebe, možda još za nekog od svojih bližnjih.

Fritz Mautner

Ne dopušta svaka kulturna energija transponovanje u vojnu energiju, pa čak postoje kulturne sposobnosti čije posedovanje predstavlja upravo smetnju obrazovanju vojnih sposobnosti.

Gustav Radbruch

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Adolf Rajnah
Gilbert Rajl
SOCIJALNI I NEGATVNI SOCIJALNI AKTI
Preveli s nemačkog: Željko Radinković, Una Popović
Preveo sa engleskog: Marjan Ivković

Adolf Reinach
„DIE SOZIALEN AKTE“ (1913), SÄMTLICHE WERKE, TOM 1, KARL SCHUHMANN, BARRY SMITH (PRIR.),
„NICHTSOZIALE UND SOZIALE AKTE“ (1911), SÄMTLICHE WERKE, TOM 1, KARL SCHUHMANN, BARRY SMITH (PRIR.)
Gilbert Ryle
„NEGATIVE ‘ACTIONS’“, HERMATHENA 115

socijalni_akti_korica

    

Povez: broš, 100 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-29-7
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din*

 

Mi ljudi zaista nemamo problema da izrazimo svoje socijalne akte dok god pretpostavljamo da biće kome ih upućujemo može direktno da ih dokuči.

Adolf Reinach

Interesantna je ona vrsta akata (ukoliko to jesu akti) koji predstavljaju akterovo namerno nečinjenje određenih radnji.

Gilbert Ryle

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Hose Ortega i Gaset
Ana Marija Lejra
SLIKAR, GLUVONEMA FIGURA
Preveo sa španskog, priredio i predgovor napisao: Miloš Ćipranić

José Ortega y Gasset
„LA REVIVISCENCIA DE LOS CUADROS“, PAPELES SOBRE VELÁZQUEZ Y GOYA, PAULINO GARAGORRI (PRIR.), REVISTA DE OCCIDENTE EN ALIANZA EDITORIAL

slikar_korice

    

Povez: broš, 116 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-28-0
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din*

 

Slikati znači odlučiti se za mutizam, ali ova nemost nije uskraćenost, nije nedostatak.

José Ortega y Gasset

Odbacujući govornu reč, slikar menja sluh vidom.

Ana María Leyra

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Valter Benjamin, Erih Unger, Kurt Hiler, Petar Bojanić
BENJAMINOVA KRITIKA NASILJA
Prilozi i komentari

Walter Benjamin
ZUR KRITIK DER GEWALT“ (1920/1921), GESAMMELTE SCHRIFTEN, VOL. II/1, ROLF TIEDEMANN, HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (PRIR.)
„FRAGMENTE“, GESAMMELTE SCHRIFTEN, VOL. VI, ROLF TIEDEMANN, HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (PRIR.)
Erich Unger
„DER KRIEG“ (1915/1916), VOM EXPRESSIONISMUS ZUM MYTHOS DES HEBRÄERTUMS. SCHRIFTEN 1909 BIS 1931, MANFRED VOIGTS (PRIR.)
Kurt Hiller
ANTI-KAIN. EIN NACHWORT ZU DEM VORHERGEHENDEN

benjaminova_kritika_korica

    

Povez: broš, str. 192
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-24-2
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 700,00 din.*

 

„Ako mitsko nasilje istovremeno greši i ispašta, božansko nasilje oslobađa od ispaštanja grehova. Ako prvo preti, drugo udara; ako je prvo krvavo, drugo je beskrvno ubilačko.”

Walter Benjamin

„ Da li nam Benjamin zaista skicira uslove za prepoznavanje (poslednjeg) nasilja, za uzdržavanje od nasilja, očekivanje nasilja ili možda bezuslovne uslove za poslednje činjenje nasilja? ”

Petar Bojanić

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

T. M. Skenlon
Derek Parfit
MORALNI KONTRAKTUALIZAM
Preveo s engleskog i priredio: Anton Markoč

T. M. Scanlon
CONTRACTUALISM AND UTILITARIANISM, AMARTYA SEN I BERNARD WILLIAMS (PRIR.)
Derek Parfit
JUSTIFIABILITY TO EACH PERSON

moralni_kontraktualizam_korice

    

Povez: broš, str. 136
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-11-2
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 540,00 din.*

 

„Po kontraktualizmu, blagostanje pojedinaca moralno je značajno ne zato što je intrinzično vrijedno ili zato što je samoočigled­no da je unapređenje blagostanja pojedinaca is­pravnotvorna odlika, već jednostavno zato što bi pojedinac mogao razumno da odbaci argument koji njegovom blagostanju ne bi dao nikakav značaj.”

T. M. Scanlon

„Skenlon tvrdi da, ako bi odustao od indivi­dualističkog ograničenja, njegova kontraktu­alistička teorija ne bi više nudila ‘jasnu alter­nativu utilitarizmu’. Držim da to nije istina. Ako bi odbacio individualističko ograničenje, njegova bi formula mogla da pruži potporu različitim neutilitarnim principima. To bi ojačalo Skenlonovu teoriju i učinilo je bo­ljom alternativom utilitarizmu. ”

Derek Parfit

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Mišel Fuko
Džudit Batler
ŠTA JE KRITIKA?
Prevela sa francuskog: Milica Rašić
Prevela sa engleskog: Adriana Zaharijević
Priredili: Petar Krstić i Adriana Zaharijević

Michel Foucault
QU’EST-CE QUE LA CRITIQUE? [CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG]
Judith Butler
WHAT IS CRITIQUE? AN ESSAY ON FOUCAULT’S VIRTUE

sta_je_kritika_korica

    

Povez: broš, str. 136
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-07-5
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 500,00 din.*

 

„Kritika će biti umeće voljnog nerop­stva, umeće promišljene neposlušnosti. Suštin­ska funkcija kritike bila bi desubjektivacija u igri onog što bi se najsažetije moglo nazvati po­litikom istine.“

Michel Foucault

„Politika istine tiče se onih odnosa moći koji unapred definišu šta će se računati kao istina. Značaj ove tvrdnje shvatamo kada počnemo da se pitamo: šta se računa kao osoba? Šta se računa kao koherentni rod? Šta se računa kao građanin? Čiji se svet legitimiše kao realan? “

Judith Butler

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Paolo Virno
Antonio Gramši
(ZA)MISLITI REVOLUCIJU
Preveo sa italijanskog i priredio: Saša Hrnjez

Paolo Virno
L’IDEA DI MONDO. INTELLETTO PUBBLICO E USO DELLA VITA
Antonio Gramsci
SCRITTI POLITICI I

zamisliti_revoluciju_korica

    

Povez: broš, str. 132
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-10-5
Godina izdanja: 2017.
Pismo: latinica
Cena: 500,00 din.*

 

„Dok simbioza znanja i proizvodnje obez­beđuje ekstremnu, anomalnu, ali i snažnu legitimaciju dogovoru o poslušnosti prema Državi, spoj između general intellect-a i po­litičkog Delanja pušta da se nazre mogućnost jedne nedržavne javne sfere.”

 Virno

„To je neprestana revolucija. Čitav život je postao istinski revoluci­onaran; to je uvek aktuelna delatnost, neprestana razmena, neprestano iskopavanje u amorfnom narodnom bloku. Nove energije su pobuđene, nove ideje-snage razglašene. Ljudi su tako konač­no tvorci vlastite sudbine, svi ljudi.”

Gramsci

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Valter Brajs Gali
Vilijam Konoli
SUŠTINSKI SPORNI POJMOVI
Preveli s engleskog i priredili: Michal Sládeček, Bojan Vranić

Walter Bryce Gallie
ESSENTIALLY CONTESTED CONCEPTS  PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY
William E. Connolly
ESSENTIALLY CONTESTED CONCEPTS
DEMOCRACY, PLURALISM AND POLITICAL THEORY

sustinski_sporni_pojmovi_korice

    

Povez: broš, str. 126
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-12-9
Godina izdanja: 2017.
Pismo: latinica
Cena: 500,00 din.*

 

„Priznanje da je dati pojam suštinski sporan povlači i priznanje rivalskih upotreba; nasuprot tome, smatrati bilo koju rivalsku upotrebu kao anatemu, perver­ziju, zverstvo ili ludačko sredstvo, u mnogim slu­čajevima, znači podvrći se hroničnoj opasnosti po čoveka da podozrivo gleda na vrednosti koju ima suparnička pozicija.”

Walter Bryce Gallie

„Moguće je, a ja verujem i verovatno, da će politika ovih sporova postati prosvećenija ukoliko strane u sporu shva­te da u mnogim kontekstima prednost ne može da se dâ jednoj jedinoj upotrebi koju bi obavezno morale prihvatiti sve razumne osobe.”

 William E. Connolly

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Johan Karl Vilhelm Mezen
Mozes Mendelson
O PROSVEĆIVANJU NARODA
Preveli sa nemačkog i priredili: Olga Nikolić, Igor Cvejić, Predrag Krstić

Johann Karl Möhsen
WAS IST ZU THUN ZUR AUFKLÄRUNG DER MITBÜRGER
BESPRECHUNGEN DER MITGLIDER
Moses Mendelssohn
UEBER DIE FRAGE: WAS HEIßT AUFKLÄREN BERLINISCHE MONATSSCHRIFT

prosvecivanje_korice

    

Povez: broš, str. 90
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-08-2
Godina izdanja: 2017.
Pismo: latinica
Cena: 500,00 din.*

 

„Od svakog pojedinca se zahtevaju, prema njegovom staležu i zanimanju, drugačiji teorijski uvidi i drugačije veštine kojima se oni postižu, drugačiji stepen prosvećenosti. Prosvećenost koja interesuje čoveka kao čoveka jeste sveopšta, bez razlikovanja prema staležu; prosvećenost koja posmatra čoveka kao građanina zavisna je od staleža i zanimanja.”

Mozes Mendelson

„Naša namera je da prosvetimo sebe i svoje sugrađane. Prosvećivanje tako velikog grada kao

što je Berlin ima svoje teškoće, ali kada se one jed­nom prevaziđu, svetlost će se proširiti ne samo na provincije već širom zemlje, i srećni bismo bili ako samo nekoliko iskri koje se ovde budu raz­gorele s vremenom rašire svoju svetlost na čitavu Nemačku, našu zajedničku otadžbinu.”

Johan Karl Vilhelm Mezen

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Volter
Žan-Žak Ruso
DEBATA O LUKSUZU
Prevela sa francuskog i priredila: Maja Solar

Voltaire
LE MONDAIN
Jean-Jacques Rousseau
ÉCONOMIE POLITIQUE

debata_o_luksuzu_korice

    

Povez: broš, str. 130
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-09-9
Godina izdanja: 2017.
Pismo: latinica
Cena: 450,00 din.*

 

„Dragocenosti, blâga zemlje i talasa, stanovnici zemlje i vazduha – sve služi luksuzu, zadovoljstvima ovog sveta. O, srećno li je gvozdeno doba! Višak, stvar vrlo neophodna,  ujedinjuje jednu i drugu hemisferu.”

Volter

„Nisu li sve pogodnosti društva za moćne i bogate? Nisu li svi lukrativni poslovi u njihovim rukama? Nisu li sve naklonosti i sva izuzeća rezervisani za njih? ”

Ruso

 

Sadržaj  >> PDF

 


 


Nova izdanja

  tito_korice  istorija_srpskog_naroda_korice

  pre_kraja_korice  oluja_korice

  iz_spiskova_korice  dnevni_red_korce

  zapecaceno_vreme_korice  dva_veka_zajedno_1_korice

  sonnenschein_korice  istorija_americke_knjizevnosti_korice

  srecni_korice  martirologijum_korica

  dnevnik_o_gusteraci_korice  novosadski_dnevnik_korice

  superinteligencija_korice  teorija_komunikativnog_deolovanja_korica_i

  rekvijem_korica  lenjin_korice

  divotnice_korice  etika polne razlike_korice

  fenomenologija_korice  zene_i_rad_korice

  korpuskularna_filozofija_korice  uslovni_otpust_korice

  filozofije_rata_korice  slikar_korice

  rusija_zapad_korica velika_podela_korica

Video-arhiva

Predrag Slijepčević
PRIMATI, POJEDINCI I POHLEPNICI
(d)evolucija u tri pokretne slike
Iz emisije "Tako stoje stvari",
emitovane na RTS-u 1,
utorak, 16. maj 2018,
emisiju pripremili  Zoran Stanojević
i Svetlana Arsić 
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben: Snežna linija
Iz emisije "Pitanje za razmišljanje",
emitovane na RTV-u 1,
utorak, 3. april 2018,
pripremila Milica Vukmanović
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben: Snežna linija
Iz emisije „Kulturni dnevnik”,
emitovane na RTS-u 1,
petak, 30. mart 2018,
pripremila Slađana Simić Jakuš.
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Art-erija",
emitovane na RTV-u 1,
utorak, 12. decembar 2017,
pripremio Marko Jakovljev.
Isečak možete pogledati ovde...

Karlos Fuentes:
Zakopano ogledalo.

Razmišljanja o Španiji i Americi
Iz emisije „Kulturni centar”,
emitovane na RTS-u 2,
sreda, 6. decembar 2017,
pripremila Jasmina Vrbavac
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Tako stoje stvari",
emitovane na RTS-u 1,
petak, 24. novembar 2017,
o knjizi razgovarale
Sanja Dragićević Babić
i Vesna Jovanović.
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Kulturni centar",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 1. novembar 2017,
sa autorom razgovarala
Marija Nenezić.
Isečak možete pogledati ovde...

Sajam knjiga u Beogradu
Iz emisije "62. Međunarodni
sajam knjiga u Beogradu",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 30. oktobar 2017,
pripremila Vojka Pajkić Đorđević.
Isečak možete pogledati ovde...

Jurij Lotman: Besede o
ruskoj kulturi,
iz emisije "Kulturni dnevnik",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 9. avgust 2017,
pripremila Vojka Pajkić Đorđević.
Isečak možete pogledati ovde...

Audio-arhiva

audio_rack

Predrag Slijepčević:
Svetac i grešnik.
Kako zloupotrebljavamo nauku
i budućnost čovječanstva
Iz emisije  ,,Stepenik”,
Emitovane na
Radio Beogradu 2,
Subota, 12. maj 2018,
Autor emisije:
Svetlana Jajić
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben:
Snežna linija
Iz emisije „Čitač”,
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 3. april 2018,
urednik i autor
Dragana Kovačević.
(o Rubenu se govori između
00:35 i 00:53; 01:36 i 16:05)
Isečak možete pogledati ovde...

Karlos Fuentes:
Zakopano ogledalo.
Razmišljanja o Španiji
i Americi
Iz emisije "U prvih pet
– kulturni događaj nedelje",
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 19. novembar 2017,
urednik i autor
Sanja Milić.
(o Fuentesu se govori između
47:39 i 55:42)
Isečak možete pogledati ovde...

Bualem Sansal:
"2084. Kraj sveta"
Iz emisije "Čitač",
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 9. maj 2017,
urednik i autor
Dragana Kovačević
Isečak možete pogledati ovde...

Mirko Magarašević:
“Antologija srpske
erotske poezije”
Iz emisije "Klub 2",
emitovane na Radio Beogradu 2,
ponedeljak, 8. maj 2017,
emisiju vodi
urednica Meliha Pravdić.
Isečak možete pogledati ovde...