FILOZOFIJA

 
Herman Šmic
KRATKI UVOD U NOVU FENOMENOLOGIJU

Preveo s nemačkog: Damir Smiljanić

Hermann Schmitz
KURZE EINFUHRUNG IN DIE NEUE PHANOMENOLOGIE

fenomenologija_korice

    

 

 

Povez: broš sa klapnama, 156 str.
Format: 13,5 x 20,5 cm
ISBN 978-86-6263-226-5
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 1.300,00 din*

 

U knjizi Kratki uvod u Novu fenomenologiju jedan od najznačajnijih predstavnika savremene nemačke filozofije Herman Šmic daje kompaktan uvid u glavne teme i koncepte njegove fenomenološke filozofije. Za razliku od starije fenomenologije (pre svega one Huserlove), Šmic daje primat opisu neproizvoljnog iskustva gde živo telo (nem. Leib) igra ključnu ulogu. Šmic razvija složenu mrežu pojmova kojima se adekvatno može opisati način kako čovek doživljava stvarnost: telesna dinamika, telesna komunikacija, subjektivne činjenice, značajne situacije, primitivna prisutnost, afektivna pogođenost, osećanja kao atmosfere, bespovršinski prostori itd. Glavna provokacija Šmicove „Nove fenomenologije“ je da osećanja ne shvata kao unutrašnja stanja nego kao spoljašnje moći koje pogađaju čoveka. Ona pokušava da nam ponovo učini pristupačnim telesno posredovani način doživljavanja stvarnosti naspram naturalističkih redukcija i idealističkih projekcija.

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Nik Bostrom
SUPERINTELIGENCIJA
Putevi, opasnosti i strategije

Preveo s engleskog: Goran Rujević

Nick Bostrom
SUPERINTELLIGENCE

superinteligencija_korice

    

 

 

Povez: tvrd, 530 str.
Format: 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-86-6263-211-1
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 1.800,00 din*

 

Veštačke inteligencije sigurnim korakom izlaze iz domena naučne fantastike i stupaju u stvarnost, a uskoro i u našu svakodnevicu. Mašinski umovi već sada automatizuju mnogobrojne procese koje su prethodno obavljali ljudski delatnici i pritom ih izvršavaju brže i bolje. Sve je veći spisak igara u kojima nas računari redovno pobeđuju. Šta će se desiti kada se pojavi veštačka inteligencija koja čoveka nadmašuje upravo u – opštoj inteligenciji?  Filozof Nik Bostrom u knjizi Superinteligencija (Putevi, opasnosti i strategije) temeljno razmatra moguće načine na koje takva superinteligencija može da se pojavi, sa kakvim izazovima se čovečanstvo može suočiti u tom slučaju, te u kojim pravcima možemo tražiti rešenja za te izazove.

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Fric Mautner
Gustav Radbruh
August Faust
FILOZOFIJE RATA
Preveo s nemačkog: Željko Radinković

Fritz Mauthner
„DIE PHILOSOPHIE UND DER KRIEG“, BERLINER TAGEBLATT 517
Gustav Radbruch
„ZUR PHILOSOPHIE DIESES KRIEGES. EINE METHODOLOGISCHE ABHANDLUNG“, ARCHIV FÜR SOZIALWISSENSCHAFT UND SOZIALPOLITIK 44
August Faust
PHILOSOPHIE DES KRIEGES

filozofije_rata_korice

    

Povez: broš, 96 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-31-0
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din.*

 

Instinkt zajedništva je u dugim godinama mira postajao sve slabiji i slabiji: svako ko je umro, umro je za sebe, možda još za nekog od svojih bližnjih.

Fritz Mautner

Ne dopušta svaka kulturna energija transponovanje u vojnu energiju, pa čak postoje kulturne sposobnosti čije posedovanje predstavlja upravo smetnju obrazovanju vojnih sposobnosti.

Gustav Radbruch

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Adolf Rajnah
Gilbert Rajl
SOCIJALNI I NEGATVNI SOCIJALNI AKTI
Preveli s nemačkog: Željko Radinković, Una Popović
Preveo sa engleskog: Marjan Ivković

Adolf Reinach
„DIE SOZIALEN AKTE“ (1913), SÄMTLICHE WERKE, TOM 1, KARL SCHUHMANN, BARRY SMITH (PRIR.),
„NICHTSOZIALE UND SOZIALE AKTE“ (1911), SÄMTLICHE WERKE, TOM 1, KARL SCHUHMANN, BARRY SMITH (PRIR.)
Gilbert Ryle
„NEGATIVE ‘ACTIONS’“, HERMATHENA 115

socijalni_akti_korica

    

Povez: broš, 100 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-29-7
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din*

 

Mi ljudi zaista nemamo problema da izrazimo svoje socijalne akte dok god pretpostavljamo da biće kome ih upućujemo može direktno da ih dokuči.

Adolf Reinach

Interesantna je ona vrsta akata (ukoliko to jesu akti) koji predstavljaju akterovo namerno nečinjenje određenih radnji.

Gilbert Ryle

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Hose Ortega i Gaset
Ana Marija Lejra
SLIKAR, GLUVONEMA FIGURA
Preveo sa španskog, priredio i predgovor napisao: Miloš Ćipranić

José Ortega y Gasset
„LA REVIVISCENCIA DE LOS CUADROS“, PAPELES SOBRE VELÁZQUEZ Y GOYA, PAULINO GARAGORRI (PRIR.), REVISTA DE OCCIDENTE EN ALIANZA EDITORIAL

slikar_korice

    

Povez: broš, 116 str.
Format: 115 x 175 mm
ISBN: 978-86-80484-28-0
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 530,00 din*

 

Slikati znači odlučiti se za mutizam, ali ova nemost nije uskraćenost, nije nedostatak.

José Ortega y Gasset

Odbacujući govornu reč, slikar menja sluh vidom.

Ana María Leyra

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Artur Šopenhauer
O ČETVOROSTRUKOM KORENU STAVA O DOVOLJNOM OSNOVU
Filozofska rasprava
Preveo s nemačkog i pogovor napisao: Miloš Todorović

Arthur Schopenhauer
ÜBER DIE VIERFACHE WURZEL DES SATZES VOM ZUREICHENDEN GRUNDE
Eine philosophische Abhandlung

o_cetvorostrukom_korenu_korice

    

 

 

Povez: broš sa klapnama, 248 str.
Format: 135 x 205 mm
ISBN 978-86-6263-209-8
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 1.300 din.*

 

Učenje nemačkog filozofa Artura Šopenhauera spada u početak epohe savremene filozofije. Ono poseduje karakteristike prelaska iz filozofije novog veka – nadasve njene poslednje faze u liku klasičnog nemačkog idealizma, u ono što je za njom usledilo, što govori da ga odlikuje duh i jedne i druge epohe. U Predgovoru za knjigu „O četvorostrukom korenu stava o dovoljnom osnovu“, koju čine njegova disertacija (1813) uz kasnije izmene i dopune (1947), Šopenhauer kaže: „Ova elementarnofilozofska rasprava ... postala je podloga celog mog sistema.“ Izlažući svoje shvatanje osnova svega postojećeg u formi saznajno-teorijskog problema načela o osnovu, filozof pokušava i da razreši pojmovnu i terminološku zbrku u vezi sa različitim vrstama osnova. Pritom on razlikuje četiri oblika generalnog načela o osnovu: stav o dovoljnom osnovu bitka, postajanja, postupanja i saznanja, na temelju čega će izgraditi celovit sistem svoje metafizike volje.

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

Valter Benjamin, Erih Unger, Kurt Hiler, Petar Bojanić
BENJAMINOVA KRITIKA NASILJA
Prilozi i komentari

Walter Benjamin
ZUR KRITIK DER GEWALT“ (1920/1921), GESAMMELTE SCHRIFTEN, VOL. II/1, ROLF TIEDEMANN, HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (PRIR.)
„FRAGMENTE“, GESAMMELTE SCHRIFTEN, VOL. VI, ROLF TIEDEMANN, HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (PRIR.)
Erich Unger
„DER KRIEG“ (1915/1916), VOM EXPRESSIONISMUS ZUM MYTHOS DES HEBRÄERTUMS. SCHRIFTEN 1909 BIS 1931, MANFRED VOIGTS (PRIR.)
Kurt Hiller
ANTI-KAIN. EIN NACHWORT ZU DEM VORHERGEHENDEN

benjaminova_kritika_korica

    

Povez: broš, str. 192
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-24-2
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 700,00 din.*

 

„Ako mitsko nasilje istovremeno greši i ispašta, božansko nasilje oslobađa od ispaštanja grehova. Ako prvo preti, drugo udara; ako je prvo krvavo, drugo je beskrvno ubilačko.”

Walter Benjamin

„ Da li nam Benjamin zaista skicira uslove za prepoznavanje (poslednjeg) nasilja, za uzdržavanje od nasilja, očekivanje nasilja ili možda bezuslovne uslove za poslednje činjenje nasilja? ”

Petar Bojanić

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

T. M. Skenlon
Derek Parfit
MORALNI KONTRAKTUALIZAM
Preveo s engleskog i priredio: Anton Markoč

T. M. Scanlon
CONTRACTUALISM AND UTILITARIANISM, AMARTYA SEN I BERNARD WILLIAMS (PRIR.)
Derek Parfit
JUSTIFIABILITY TO EACH PERSON

moralni_kontraktualizam_korice

    

Povez: broš, str. 136
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-11-2
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 540,00 din.*

 

„Po kontraktualizmu, blagostanje pojedinaca moralno je značajno ne zato što je intrinzično vrijedno ili zato što je samoočigled­no da je unapređenje blagostanja pojedinaca is­pravnotvorna odlika, već jednostavno zato što bi pojedinac mogao razumno da odbaci argument koji njegovom blagostanju ne bi dao nikakav značaj.”

T. M. Scanlon

„Skenlon tvrdi da, ako bi odustao od indivi­dualističkog ograničenja, njegova kontraktu­alistička teorija ne bi više nudila ‘jasnu alter­nativu utilitarizmu’. Držim da to nije istina. Ako bi odbacio individualističko ograničenje, njegova bi formula mogla da pruži potporu različitim neutilitarnim principima. To bi ojačalo Skenlonovu teoriju i učinilo je bo­ljom alternativom utilitarizmu. ”

Derek Parfit

 

Sadržaj  >> PDF

 


 

ANGAŽMAN
Uvod u studije angažovanosti
Priredile: Adriana Zaharijević, Jelena Vasiljević

  

angazman_korice

    

Povez: broš, 300 str.
Format: 16 x 24 cm
ISBN 978-86-6263-158-9
Godina izdanja: 2017.
Pismo: latinica
Cena: 1200,00 din*

 

Za šta je danas reč angažman? Ovako postavljeno, to nas pitanje obavezuje i da pažljivo razmotrimo vremensku odrednicu koja upućuje na to da angažman danas možda znači nešto drugo, da postoji neki današnji angažman koji ovim pridevom vredi odvojiti od svih ranijih. Uz vreme, valja se osvrnuti i na prostor – šta ovde znači angažman, šta ovde znači želeti uspostaviti studije angažovanosti?

Ova knjiga nastoji da odgovori na ta pitanja. Motivacija iza tog nastojanja uistinu je specifična. Kao učinak rada Grupe za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, ona je istovremeno skroman i ambiciozan pokušaj da se pojam angažmana rasvetli, pročita i oblikuje na određene načine. Pokušaj je svakako skroman zbog mozaičnosti i fragmentarnosti koja nužno prati neobjedinjene perspektive – a to je nešto na čemu smo insistirale više no što smo nastojale da ga prikrijemo ili uklonimo, budući da je samo na taj način moguće predstaviti različitost pristupa i konteksta u kojima se danas i ovde angažman misli i propituje. S druge strane, ambicioznost ove knjige ogleda se u tome što ona pojam angažmana stavlja u samo središte teorijske pažnje. Čak i više od toga, cilj nam je da ovom knjigom otvorimo prostor za jedno sasvim novo polje istraživanja, najavljeno njenim podnaslovom.

 

Sadržaj >> PDF

 


 

Mišel Fuko
Džudit Batler
ŠTA JE KRITIKA?
Prevela sa francuskog: Milica Rašić
Prevela sa engleskog: Adriana Zaharijević
Priredili: Petar Krstić i Adriana Zaharijević

Michel Foucault
QU’EST-CE QUE LA CRITIQUE? [CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG]
Judith Butler
WHAT IS CRITIQUE? AN ESSAY ON FOUCAULT’S VIRTUE

sta_je_kritika_korica

    

Povez: broš, str. 136
Format:  115  x 175 cm
ISBN  978-86-80484-07-5
Godina izdanja: 2018.
Pismo: latinica
Cena: 500,00 din.*

 

„Kritika će biti umeće voljnog nerop­stva, umeće promišljene neposlušnosti. Suštin­ska funkcija kritike bila bi desubjektivacija u igri onog što bi se najsažetije moglo nazvati po­litikom istine.“

Michel Foucault

„Politika istine tiče se onih odnosa moći koji unapred definišu šta će se računati kao istina. Značaj ove tvrdnje shvatamo kada počnemo da se pitamo: šta se računa kao osoba? Šta se računa kao koherentni rod? Šta se računa kao građanin? Čiji se svet legitimiše kao realan? “

Judith Butler

 

Sadržaj  >> PDF

 


 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 6

Nova izdanja

  tito_korice  istorija_srpskog_naroda_korice

  pre_kraja_korice  oluja_korice

  iz_spiskova_korice  dnevni_red_korce

  zapecaceno_vreme_korice  dva_veka_zajedno_1_korice

  sonnenschein_korice  istorija_americke_knjizevnosti_korice

  srecni_korice  martirologijum_korica

  dnevnik_o_gusteraci_korice  novosadski_dnevnik_korice

  superinteligencija_korice  teorija_komunikativnog_deolovanja_korica_i

  rekvijem_korica  lenjin_korice

  divotnice_korice  etika polne razlike_korice

  fenomenologija_korice  zene_i_rad_korice

  korpuskularna_filozofija_korice  uslovni_otpust_korice

  filozofije_rata_korice  slikar_korice

  rusija_zapad_korica velika_podela_korica

Video-arhiva

Predrag Slijepčević
PRIMATI, POJEDINCI I POHLEPNICI
(d)evolucija u tri pokretne slike
Iz emisije "Tako stoje stvari",
emitovane na RTS-u 1,
utorak, 16. maj 2018,
emisiju pripremili  Zoran Stanojević
i Svetlana Arsić 
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben: Snežna linija
Iz emisije "Pitanje za razmišljanje",
emitovane na RTV-u 1,
utorak, 3. april 2018,
pripremila Milica Vukmanović
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben: Snežna linija
Iz emisije „Kulturni dnevnik”,
emitovane na RTS-u 1,
petak, 30. mart 2018,
pripremila Slađana Simić Jakuš.
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Art-erija",
emitovane na RTV-u 1,
utorak, 12. decembar 2017,
pripremio Marko Jakovljev.
Isečak možete pogledati ovde...

Karlos Fuentes:
Zakopano ogledalo.

Razmišljanja o Španiji i Americi
Iz emisije „Kulturni centar”,
emitovane na RTS-u 2,
sreda, 6. decembar 2017,
pripremila Jasmina Vrbavac
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Tako stoje stvari",
emitovane na RTS-u 1,
petak, 24. novembar 2017,
o knjizi razgovarale
Sanja Dragićević Babić
i Vesna Jovanović.
Isečak možete pogledati ovde...

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje

Iz emisije "Kulturni centar",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 1. novembar 2017,
sa autorom razgovarala
Marija Nenezić.
Isečak možete pogledati ovde...

Sajam knjiga u Beogradu
Iz emisije "62. Međunarodni
sajam knjiga u Beogradu",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 30. oktobar 2017,
pripremila Vojka Pajkić Đorđević.
Isečak možete pogledati ovde...

Jurij Lotman: Besede o
ruskoj kulturi,
iz emisije "Kulturni dnevnik",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 9. avgust 2017,
pripremila Vojka Pajkić Đorđević.
Isečak možete pogledati ovde...

Audio-arhiva

audio_rack

Predrag Slijepčević:
Svetac i grešnik.
Kako zloupotrebljavamo nauku
i budućnost čovječanstva
Iz emisije  ,,Stepenik”,
Emitovane na
Radio Beogradu 2,
Subota, 12. maj 2018,
Autor emisije:
Svetlana Jajić
Isečak možete pogledati ovde...

Emanuel Ruben:
Snežna linija
Iz emisije „Čitač”,
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 3. april 2018,
urednik i autor
Dragana Kovačević.
(o Rubenu se govori između
00:35 i 00:53; 01:36 i 16:05)
Isečak možete pogledati ovde...

Karlos Fuentes:
Zakopano ogledalo.
Razmišljanja o Španiji
i Americi
Iz emisije "U prvih pet
– kulturni događaj nedelje",
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 19. novembar 2017,
urednik i autor
Sanja Milić.
(o Fuentesu se govori između
47:39 i 55:42)
Isečak možete pogledati ovde...

Bualem Sansal:
"2084. Kraj sveta"
Iz emisije "Čitač",
emitovane na Radio Beogradu 2,
utorak, 9. maj 2017,
urednik i autor
Dragana Kovačević
Isečak možete pogledati ovde...

Mirko Magarašević:
“Antologija srpske
erotske poezije”
Iz emisije "Klub 2",
emitovane na Radio Beogradu 2,
ponedeljak, 8. maj 2017,
emisiju vodi
urednica Meliha Pravdić.
Isečak možete pogledati ovde...