knjigica    AUDIO - ARHIVA


Emanuel Ruben:  Snežna linija
Iz emisije „Čitač”,
emitovane na Radio Beogradu  2,
utorak, 3. april 2018,
urednik i autor Dragana Kovačević.
Isečak možete poslušati ovde...
(o Rubenu se govori između 00:35 i 00:53; 01:36 i 16:05)

 

Karlos Fuentes:· Zakopano ogledalo.
Razmišljanja o Španiji i Americi

Iz emisije " U prvih pet – kulturni
događaj nedelje",
emitovane na Radio Beogradu ·2,
utorak, 19. novembar 2017,
urednik i autor Sanja Milić.
Isečak možete poslušati ovde...
(o Fuentesu se govori između
47:39 i 55:42)

 

Bualem Sansal: "2084. Kraj sveta"
Iz emisije "Čitač",
emitovane na Radio Beogradu  2,
utorak, 9. maj 2017,
urednik i autor  Dragana Kovačević
Isečak možete poslušati ovde...

 

Mirko Magarašević: “Antologija srpske erotske poezije”
Iz emisije "Klub 2",
emitovane na Radio Beogradu 2,
ponedeljak, 8. maj 2017,
emisiju vodi urednica Meliha Pravdić.
Isečak možete poslušati  ovde...

 

Music Hosting - Free Audio - Toma Piketi: Kapital u XXI v...  
Toma Piketi: Susret i sukob sa naukom,
Iz emisije "Dijalog kultura", emitovane na RTV-u, nedelja, 1. 4. 2015, autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.


 

Embed Music Files - Play Audio - 11.01.2015 - SUSRET I SUKOB ...  
Zoran Kovačević: Susret i sukob sa naukom,
Iz emisije "Dijalog kultura", emitovane na RTV-u, nedelja, 11. 01. 2015, autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.


 

Embed Music Files - Embed Audio - Dijalog kultura 28-12-2014  
Zoran Kovačević: Susret i sukob sa naukom,
Iz emisije "Dijalog kultura", emitovane na RTV-u, nedelja, 28. 12. 2014, autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.


 

Listen Music - Listen Audio Files - Dijalog kultura 05-10-2014  
Dalibor Petrović: Društvenost u doba interneta,
Iz emisije "Dijalog kultura", I deo, emitovane na RTV-u, nedelja, 5. 10. 2014. autor i voditelj: Drenka Dobrosavljević.


 

Share Music - Listen Audio Files - Dijalog kultura 19-10-2014  
Dalibor Petrović: Društvenost u doba interneta,
Iz emisije "Dijalog kultura", II deo, emitovane na RTV-u, nedelja, 19. 10. 2014. autor i voditelj: Drenka Dobrosavljević.


 


Dijalog kultura - 02.02.2014.

Tema i ključne reči: PSIHOLOGIJA KORUPCIJE. Korupcija u mišljenju i ponašanju, filozofske škole u etici, normalizacija korupcije i institucionalizacija korupcije, koruptivna socializacija, modeli antikoruptivne intervencije, lične vrednosti, self-regulacija ponašanja.

Gost: psiholog prof. dr Nebojša Majstorović sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i prodekan tog fakulteta.

Korupcija - uzroci, ekspanzija i intervencija, studija profesora doktora Nebojše Majstorovića u izdanju Akademske knjige Novi Sad povod je razgovora o psihologiji korupcije, korupciji u mišljenju i ponašanju, o povezanosti korupcije sa moralnošću ljudske prirode, a shodno tome i o filozofskim školama u etici. Takođe nas zanima šta su koruptivne racionalizacije, zatim normalizacija korupcije i institucionalizacija korupcije, kao i koruptivna socijalizacija, modeli antikoruptivne intervencije, te self-regulacija ponašanja, kao i sama definicija korupcije i težnje koruptora da ima kontrolu nad ponašanjem drugih, da stvori zonu uticaja i koncentraciju moći, kako bi odnose s drugima instrumentalizovao zarad ličnog zadovoljstva ili ostvarenja drugih ciljeva i, posebno, kada i kako se u čovekovoj ličnosti rađa ideja o manipulaciji ljudima korupcijom, gde se danas nalazi korupcija i ovakvo kvarenje ljudi koje se svodi na makjavelističku orijentaciju prema kojoj cilj opravdava sredstvo.

Kada je reč o širenju korupcije, ona je fenomen koji se nikada ne zaustavlja sam od sebe i sa njim teško da može da postoji miroljubiva koegzistencija, ukazuje psiholog profesor Majstorović i objašnjava: „ U srži same korupcije je da je to problematičan sistem. I to je sad zanimljivo - da ljudi koji su deo tog procesa znaju da postoji nešto problematično u tome, odnosno oni znaju da je sam taj model ponašanja stran većini ljudi, dakle onima koji nisu deo tog sitema i da su tom sistemu potrebni resursi za eventualnu samoodbranu u budućnosti. To je razlog zašto se korupcija ušančuje tamo gde se nalazi veoma duboko, to je razlog zašto se regrutuje sve više sledbenika, jer to su ti resursi, dakle ljudski resursi, kontakti koje ti ljudi donose sa sobom u takvu grupu, dakle njihove socijalne mreže postaju delom uključene, takođe, u fenomen u nekom lokalu gde se on, recimo, posmatra. Govoreći o širenju korupcije želim da istaknem da glavni koruptori, dakle ljudi koji su spremni da svoje resurse, svoje sposobnosti, svoje vreme aktivno koriste u širenju korupcije i, čak bih rekao ponekad sa erotskim zadovoljstvom vrbovanja novih duša i njihovim preinačavanjem kojim se postiže njihova lojalnost, čine da se korupcija širi. Iako je to ciničan odnos prema ljudskim vrednostima, gde je cilj uvek dokazivanje da je svako motivisan isključivo materijalnim interesima i ničim drugim, njihova snaga se bazira na egzistencijalnom ugrožavanju pojedinaca, dakle uvođenju straha, pretnje u komunikaciju kako bi se privoleo takav pojedinac da postane lojalan takvoj grupi. Aktivan i odgovoran građanin sa razvijenom svešću o sebi i svom okruženju je zapravo jedina suštinska prepreka širenju korupcije.“ Između ostalog, profesor Majstorović takođe ukazuje: „Korupcija ima i sposobnost da se jednom potisnuta vraća i ponovo javlja u nekim hibridnim oblicima, prilagođena nekim novim okolnostima. U vezi sa figurom aktivnog i odgovornog građanina su institucije koje moraju biti postepeno izgrađivane u svakoj zajednici kako bi bili uspostavljeni ti aktivni mehanizmi za prepoznavanje korupcije, mehanizmi potrebni za sankcionisanje počinilaca, kao i sistem informisanja i obuke članova organizacije o prihvatljivom ponašanju. Pasivni pojedinci su u koruptivnom okruženju obično meta vrbovanja, izolacije, napada i odbacivanja. Dakle, širenje korupcije predstavlja širenje koruptivne kulture pri čemu, i sad to je poseban aspekt koruptivnosti, koruptivnost prolazi kroz iste strukture koje već postoje u društvu, dakle ne stvaraju se nove, paralelne strukture, nego iste u društvu u celini, u zajednici, ili nekoj organizaciji. Recimo, sistem odlučivanja u organizaciji, koruptivnost je deo tog sistema, ne stvara se paralelan sistem. Ono što se međutim dešava, kada se koruptivnost uključi u te procese, jeste da se menja način komunikacije, da se menja odnos među ljudima, da se pomeraju standardi kvaliteta, dovode mnoge kao i cele organizacije, zajednice, sistem u rizik od negativnih kvalifikacija spolja i sankcija onih koji su bili uključeni a potom otkriveni.’’

U emisiji ćemo se upoznati i sa naučnom biografijom psihologa profesora doktora Nebojše Majstorovića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i prodekana tog fakulteta.

Sa profesorom Majstorovićem razgovara urednica i autorka emisije Drenka Dobrosavljević.

 

 

 

Nebojša Majstorović: Korupcija. Uzroci, ekspanzija i intervencija
Iz emisije "Dijalog kultura" emitovane na RTV-u 2. februara 2014.
Sa Nebojšom Majstorovićem razgovarala Drenka Dobrosavljević, autorka i urednica emisije.

 


                              
Nataša Polovina: Topos putovanja u srpskim biografijama XIII veka,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 25. 02. 2011. u 20 h.


                
Mileta Jakšić: Iz moje beležnice,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 29. 10. 2010. u 20 h.


            
Mileta Jakšić: Iz moje beležnice,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 29. 10. 2010. u 20 h.Milan Savić: Prilike iz moga života,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 06. 10. 2010. u 20 h.Katarina Šturceneger: Srbija u Evropskom ratu 1914-1915,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 02. 07. 2010. u 20 h.Svetlana Tomin: Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka,
iz emisije „Kod dva bela goluba” emitovane na Prvom programu RB 12. 05. 2010. u 20 h.

 

Nova izdanja

  dnevnik_o_gusteraci_korice  sjaj_u_tavi_korice

  svetac_i_gresnik_korice  novosadski_dnevnik_korice

  srecni_korice  put_u_juce_korice

  sta_je_kritika_korica  teorija_komunikativnog_deolovanja_korica_i

  o_mitovima_u_psihologiji_korice  od_budima_korice

  zakopano_ogledalo_korice  martirologijum_korica

  kako_su_ziveli_vizantijci_korice  dan_odlaganja_korice

  rusija_zapad_korica  besede_o_ruskoj_kulturi_korice

  rekvijem_korica  snezna_linija_korice

  isceliti_zive_korice  busola_korice

  religija_i_drustvo_korice  zene_i_rad_korice

  balkanska_lepotica_korice  tit_korica

  2084_korica  da_se_ne_izgubis_u_kraju_korice

  globalna_nejednakost_korica velika_podela_korica

Video-arhiva

Radoslav Petković:
Kolumbovo jaje
Iz emisije "Art-erija",
emitovane na RTV-u 1,
utorak, 12. decembar 2017,
pripremio Marko Jakovljev
Isečak možete pogledati ovde...

 

Karlos Fuentes:  Zakopano ogledalo.
Razmišljanja o Španiji i Americi

Iz emisije „Kulturni centar”,
emitovane na RTS-u 2,
sreda, 6. decembar 2017,
pripremila Jasmina Vrbavac
Isečak možete pogledati ovde...

 

Radoslav Petković: 
Kolumbovo jaje
Iz emisije "Tako stoje stvari",
emitovane na RTS-u 1,
petak, 24. novembar 2017,
o knjizi razgovarale Sanja Dragićević Babić i Vesna Jovanović.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Jurij Lotman:
Besede o ruskoj kulturi
Iz emisije "Kulturni dnevnik",
emitovane na RTS-u 1,
sreda, 9. avgust 2017,
pripremila Vojka Pajkić Đorđević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Matijas Enar: romani Zona i Busola
Iz emisije "Savremeni svetski pisci",
emitovane na RTS-u 2,
sreda, 2. novembar 2016,
urednik i autor  Neda Valčić Lazović.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Patrik Modijano:
Izabrana dela Patrika Modijana

Iz emisije "Metropolis",
emitovane na RTS-u 2,
četvrtak, 4. decembar 2014,
urednik Neda Valčić Lazović,
o romanima Patrika Modijana
govori Mića Vujičić.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mario Liguori:
Sedam jesenjih priča
Iz emisije "Ćirilica",
emitovane na TV "Happy",
ponedeljak, 7. 4. 2014,
autor i voditelj: Milomir Marić.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mario Liguori:
Sedam jesenjih priča
Iz emisije "Folder kultura",
emitovane na RTV-u 1,
13. februara 2014,
autorka: Nada Zorić.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mario Liguori:
Sedam jesenjih priča
Iz emisije "Kulturni dnevnik",
emitovane na RTS-u 1,
urednice: Neda Valčić Lazović
i Marija Miljević Rajšić,
voditeljka: Irina Ivić.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mario Liguori:
Sedam jesenjih priča,
Iz emisije "Nivo 23",
emitovane na Studiju B,
27. januara 2014,
autor Velja Pavlović.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mirko Magarašević:
Srpska kritička poezija,
Iz emisije "Beokult",
emitovane na RTS-u 2,
13. novembra 2013,
urednica Marija Nenezić.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mirko Magarašević:
Turska pisma,
Iz emisije "Nivo 23",
emitovane na Studiju B, 3. 12. 2012,
autor Velja Pavlović.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Žaneta Đukić Perišić:
Pisac i priča. Stvaralačka
biografija
Ive Andrića
Iz emisije "Vilimon u 5", emitovane
na Studiju B, autor: Biljana Vilimon
Isečak možete pogledati ovde...

 

Žaneta Đukić Perišić:
Pisac i priča. Stvaralačka
biografija Ive Andrića

Iz emisije "Savremeno tumačenje
srpske istorije"emitovane na
Drugom programu RTS-a,
4. marta 2013. u 22.55,
urednik Nevena Todorović.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Elizabet Rudinesko:
Porodica u rasulu

Iz emisije „Metropolis”
emitovane na
Drugom programu RTS
7. marta 2013. u 20.30 h,
autor Nada Blagojević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Mira Popović: Harmonija
Iz emisije „Metropolis”
emitovane na
Drugom programu RTS
13. 09. 2012. u 20.30 h.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Isak Njutn: Matematički principi
prirodne filozofije

Iz emisije „Dijalog kultura”
emitovane na
RTV - Radio Novi Sad; 12. 08. 2012.
Sa Milicom Pavkov Hrvojević
razgovarala Drenka Dobrosavljević,
autorka i urednica emisije
Isečak možete pogledati ovde...

 

Slavoj Žižek:
U odbranu izgu
bljenih stvari
Iz emisije Metropolis, RTS, autor
Nada Blagojević, 15. 12. 2011.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Bojana Stojanović Pantović:
Rasponi modernizma

Iz emisije Vavilon, RTS, 25. 10. 2011.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Otfrid Hefe:
Umijeće življenja i moral

Iz emisije Metropolis, RTS,
autor Nada Blagojević, 21. 07. 2011.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Sa predavanja Borisa Sirilnika
(Boris Cyrulnik), Beograd 2011.
Intervju vodila Nada Blagojević za
emisiju "Filozofski vrtovi" RTS-a.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Slavoj Žižek:
Ispitivanje realnog
Novi Sad, 21. 3. 2008.
Isečak možete pogledati ovde...

Audio-arhiva

audio_rack

Karlos Fuentes:  Zakopano ogledalo.
Razmišljanja o Španiji i Americi

Iz emisije " U prvih pet – kulturni
događaj nedelje",
emitovane na Radio Beogradu  2,
utorak, 19. novembar 2017,
urednik i autor Sanja Milić.
Isečak možete poslušati ovde...
(o Fuentesu se govori između
47:39 i 55:42)

 

Bualem Sansal: "2084. Kraj sveta"
Iz emisije "Čitač",
emitovane na Radio Beogradu  2,
utorak, 9. maj 2017,
urednik i autor  Dragana Kovačević
Isečak možete poslušati ovde...

 

Mirko Magarašević: “Antologija srpske erotske poezije”
Iz emisije "Klub 2",
emitovane na Radio Beogradu 2,
ponedeljak, 8. maj 2017,
emisiju vodi urednica Meliha Pravdić.
Isečak možete poslušati  ovde...

 

Toma Piketi:
Kapital u XXI veku
Iz emisije "Dijalog kultura",
emitovane na RTV-u,
nedelja, 1. 4. 2015,
autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Zoran Kovačević:
Susret i sukob sa naukom
Iz emisije "Dijalog kultura", II deo
emitovane na RTV-u,
nedelja, 11. 01. 2014,
autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Zoran Kovačević:
Susret i sukob sa naukom
Iz emisije "Dijalog kultura", I deo
emitovane na RTV-u,
nedelja, 28. 12. 2014,
autor i urednik: Drenka Dobrosavljević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Dalibor Petrović:
Društvenost u doba interneta
Iz emisije "Dijalog kultura", I deo,
emitovane na RTV-u,
nedelja, 5. 10. 2014.
autor i voditelj: Drenka Dobrosavljević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Dalibor Petrović:
Društvenost u doba interneta
Iz emisije "Dijalog kultura", II deo,
emitovane na RTV-u,
nedelja, 19. 10. 2014.
autor i voditelj: Drenka Dobrosavljević.
Isečak možete pogledati ovde...

 

Nebojša Majstorović:
Korupcija. Uzroci,
ekspanzija i intervencija

Iz emisije "Dijalog kultura"
emitovane na RTV-u 2. februara 2014.
Sa Nebojšom Majstorovićem
razgovarala Drenka Dobrosavljević,
autorka i urednica emisije.
Isečak možete čuti ovde...

 

Nataša Polovina: Topos putovanja
u srpskim biografijama XIII veka,
iz emisije „Kod dva bela goluba”
emitovane na Prvom programu RB
25. 02. 2011. u 20 h.
Isečak možete čuti ovde...

 

Mileta Jakšić: Iz moje beležnice,
iz emisije „Kod dva bela goluba”
emitovane na Prvom programu RB
29. 10. 2010. u 20 h.
Isečak možete čuti ovde...

 

Milan Savić: Prilike
iz moga života,
iz emisije „Kod dva bela goluba”
emitovane na Prvom programu RB
06. 10. 2010. u 20 h.
Isečak možete čuti ovde...

 

Katarina Šturceneger: Srbija u
Evropskom ratu 1914-1915,
iz emisije „Kod dva bela goluba”
emitovane na Prvom programu RB
02. 07. 2010. u 20 h.
Isečak možete čuti ovde...

 

Svetlana Tomin: Knjigoljubive
žene srpskog srednjeg veka,
iz emisije „Kod dva bela goluba”
emitovane na Prvom programu RB
12. 05. 2010. u 20 h.
Isečak možete čuti ovde...