Predrag Krstić je naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Objavio je deset teorijskih knjiga, dve zbirke poezije i jedan roman.

Prikaz jedinog rezultata

Prikaz jedinog rezultata